Při cestování do a ze zahraničí doporučujeme si zjistit omezení (pravidla) spojená se vstupem do konkrétní země a návratem s ohledem na pandemii koronaviru. Totéž platí i vnitrostátně, co se týče opatření dle konkrétních ohnisek (krajů, okresů, měst...).

Vítejte u nás !

Zadání Vašeho požadavku v rubrikách - vše samoobslužně, okamžitě a bez registrace, neúčtujeme žádné poplatky.

Upřesnění: V mobilní verzi stránek se   MENU dle měst... nachází vpravo nahoře - "tlačítko" tři vodorovné čárky pod sebou :-)

Klinutím na "Odpovědět"  je myšlena odpověď zde na stránce, není doručena přímo inzerentovi. Proto je vhodné, aby inzerent, či aspoň odpovídající uvedl na sebe kontakt, nemusí to být hned přímo telefon, ten si můžete důvěrněji sdělit třeba přes e-mail. Domluva spolujízdy přímo na stránkách bez uvedení kontaktu je sice možná, ale časově náročnější.

 

   K čemů slouží web  spolu-jizda.webnode.cz ? Vyplývá to již z významu slovního spojení spolu - jízda. Přesněji bychom měli gramaticky správně psát spolujízda. Jedná se vlastně v přeneseném smyslu o AUTOSTOP NA WEBU samoobslužnou formou (něktěří nazývají tento systém také jako jízdomat). Záleží tedy jen na vzájemné domluvě mezi řidičem a stopařem, či spolucestujícím, jak si společné cestování domluví. Některým řidičům může vyhovovat a odměnou pro ně může být již skutečnost, že necestují sami a mají si cestou s kým "pokecat", pro další, zejména při pravidelném dojíždění, mohou být motivujícím faktorem sdílené náklady za cestu, což je výhodné jak pro řidiče, tak pro spolucestujícího tím, že oba ušetří. Za zprostředkování spolujízdy, nebo sdílení vozidel... neúčtujeme žádné poplatky, nevyžadujeme registraci a rovněž předpokládáme, že ani ze strany řidičů či majitelů vozidel nepůjde o výdělečnou činnost, ale o z mnoha hledisek vzájemně cenově výhodnou dopravu.
   Jelikož má ale tento portál trochu šírší záběr také ve směru ke skupinovým jízdám se slevou v rámci standardní veřejné osobní dopravy a ke sdílení vozidel - tzv. auto napůl, či sdílení několika automobilů více uživateli (car-sharing), nazýváme tyto stránky také jako  SAMOOBSLUŹNÝ DOPRAVNÍ WEBOVÝ UZEL, který na způsob dispečinku zprostředkuje odvoz osob levněji formou ekonomicky i ekolologicky výhodného vytížení vozidel obsazením více osobami (nebo sdílením osobních vozů dle potřeb v čase a dle účelu) odkudkoliv - kamkoliv, nejen v ČR.
 
Přečtěte si stručná a jasná pravidla zde:
. Pravidla samoobslužného dopravního webového uzlu 
a můžete začít hledat, odpovědět, nebo zveřejnit Vaši poptávku, či nabídku.přes jednoduchý formulář, který je umístěn vespod příslušné podstránky dle měst...
.

O nás:

   Kdo jsme? Jsme "parta nadšenců", kteří zareagovali na skutečnost, že silnice jsou zbytečně přeplněné, vznikají dopravní zácpy, z ekologického hlediska si ničíme zbytečně své životní prostředí a navíc v době, kdy příjmy příliš nerostou, nebo dokoce klesají a životní náklady obecně stoupají, kdy zpravidla stoupá cena benzínu, jízdného za vlak, autobus..., se každá ušetřená koruna hodí. Proto chceme přidat kamínek do vznikající sdílené ekonomiky a tímto webem pomoci lidem dopravit se svépomocí na způsob autostopu, spolujízdou, či pravidelným dojížděním např. do zaměstnání (mohou ocenit zejména lidé pracujíci na směny), na internát apod. ve dvou, nebo skupinovou jízdou automobilem za sdílené náklady, příp. i skupinovou jízdou veřejnou dopravou za nižší jízdné, pokud dopravce skupinové jízdenky se slevou nabízí (určitě funguje vlakem ČD a u Regiojetu). Tzv. jízda sólo se totiž začala silně prodražovat.
  Tímto samoobslužným dopravním webovým uzlem chceme nabídnout zprostředkování takto realizované dopravy ve dvou, či ve skupině, event. sdílení vozidel, kde vzájemná domluva, finanční záležitosti, jednorázovost, nebo pravidelnost... jsou plně ve Vaších rukou.

 

Výhody spolujízdy, skupinové jízdy veřejnou dopravou a sdílení vozidel:

 • Je řada, zejména mladých lidí, kteří ať již v roli řidiče, nebo spolujezdce neradi cestují sami a pokud si mají během cesty s kým popovídat, cesta jim uběhne rychleji, příp. je možné se seznámit se zajímavými lidmi.
 • Myslíme si, že tento web může pomoci řadě lidí v rámci sdílených nákladů za cestu z finančního hlediska, především při pravidelném dojíždění (do práce, do školy...), zejména ho mohou ocenit studenti, pro které je každá koruna dobrá a jsou zručnými uživateli internetu.
 • V rámci pravidelného společného dojíždění v případě střídání řidičů se svým vozidlem můžete také přispět k nižšímu opotřebování automobilu a může se  rovnoměrněji rozprostřít v rámci týdne i únava jednotlivých osob (v řizení se lze případně střídat i při užívání jednohoho vozidla) a tím možno přispět i k vyšší bezpečnosti, než u mnohonásobně četnějších jízd sólo.
 • Všichni víme, že ne na všech komunikacích je povoleno klasické stopování, na řadě míst je to minimálně nevhodné a nebezpečné, přes náš web si však můžete "stopnout" vozidlo odkudkoliv, nejlépe s předstihem z pohodlí obýváku.
 • Nemalou roli může hrát i časové hledisko, kdy zejména veřejná doprava na venkov je dnes silně zredukována.
 • Rovněž teritoriální rádius současné veřejné dopravy ne vždy vyhoví našim aktuálním požadavkům.
 • Můžete si zkusit domluvit spolucestování autem i na dovolenou, včetně do zahraničí, např dva páry, a máte to za půlku.
 • Tento web může vyhovět i lidem, kteří si plánují dát své vozidlo do servisu, event. kteří si nestihli zarezervovat místenku, případně při troše štěstí i těm, co se nečekaně porouchal vůz, nebo zmeškali spoj.
 • Určitě budou spokojeni i ti, co si přes nás domluví cestování ve dvou, či ve skupině veřejnou dopravou, třeba i na dovolenou, či víkendy (např. vlakem Českých drah), kdy opět výrazně ušetří desítky procent. Zlevněné jízdenky ve skupině poskytují České dráhy dle svých tarifů vnitrostátně od 2 osob a více a sleva skupinové jízdenky, rozpočtená na jednotlivce, s počtem osob stoupá - může se blížit k cca 50 % + zpáteční skupinová jízdenka připočte dalších pár procent slevy - viz podrobnosti zde: https://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3613/ Do zahraničí lze skupinovou jízdenku koupit sice až od 6 osob, ale 3 páry, nebo početnější rodina takto dle vzdálenosti a země ušetří desítky procent, do některých zemí až cca 50 %. Na sobotu, neděli, či svátek si zde třeba osamělé matky mohou domluvit výlet se slevou na skupinovou víkendovou jízdenku https://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3636/  platnou pro 2 dospělé a až 3 děti, příp. i s příhraničním přesahem do vybraných zemí
 • Zvýhodněné cestování pro skupiny nabízí ve svých vlacích a autobusy i REGIOJET zde: https://www.regiojet.cz/cestovani-skupin/
 • Jelikož, i když pomalu, ale jistě, byť oproti západním zemím se zpožděním, již vlastnictví osobního vozu přestává být i u nás záležitostí osobní prestiže a začíná být záležitostí především praktického užitku, nabízíme využít tento web také pro individuální sjednání jednorázového, nebo dlouhodobého sdílení vozidla (příp. více vozidel), tzv. nekomerční carsharing, za účelem užití vozidla nejen např. na cesty do práce, ale třeba jen na nákupy, na víkendy apod. (někdo potřebuje auto zpravidla jen přes týden, druhý spíše svátečně na víkendy a momentálně se mu finančně nerentuje si vůz pořídit, někdo má standardní sedan, druhý kombi, terénní, sportovní, či víceúčelový vůz...), kde finanční a časové záležitosti máte opět plně ve svých rukou při vzájemné výhodné domluvě. Zde může být praktická již jen výměna vozidel dle účelu (proč vlastnit dvě vozidla jednou osobou, když to není nutné, a někdy ani možné ?). Zejména ale při užívání méně vozidel více osobami se v průběhu času projeví úspory - úhrady za provoz vozidla se rozprostřou mezi více osob - mytí vozidla, bežná údržba, opravy, dálniční známky, povinné ručení, havarijní pojistka... - tyto položky se ušetří i při výměně vozidel (při vlastnictví dvou vozidel je majitel platí dvojmo + samozřejmě ušetřená investice do nákupu dalšího vozidla...). Domluva je možná ať již formou paušálu, od hodiny, či počtu najetých km, při výměně vozidel jen za projetý benzín apod. Tento princip finanční výhodnosti a užitku je více než zřejmý. A proč se občas neblejsknout v pěkném sporťáku na víkendové rande s hezkou slečnou ? :-) Sdílení vozidel je možno zkombinovat i se spolujízdou se střídáním v řízení vozu, nebo spolujízdou se střídáním vozidel, event. se standárdní spolujízdou. Sdílení ve dvojici či ve skupině, domluvené individuálně přes náš portál, určitě vyjde levněji, než si půjčovat vůz v půjčovně, nebo přes firmy, které provozují carsharing komerčně.

 

       Zaroveň tím můžeme aspoň v malém přispět i k ekologičtější dopravě, kdy místo čtyř aut, vezoucí sólo každé jednoho člověka, může vyjet jen automobil jeden, a rovněž hromadná doprava se může stát ekologicky i ekonomicky vytíženější. Doprava se tak může stát i rychlejší, můžeme časem zaznamenat úbytek dopravních zácp a kolapsů. Tak, jako je zaběhnutá praxe vytíženosti v nákladní automobilové dopravě, jsme přesvědčeni, že je z mnoha důvodů velmi praktické, aby vytížení fungovalo i v dopravě osobními automobily. Je nám ale jasné, že tak jako je prezentováno na obrázku v záhlaví, jen tak snadno silnice a dálnice prázdné nebudou :-) Z hlediska filozofie vytíženosti vozidel a sdílené ekonomiky nevylučujeme ani vzájemnou výpomoc pro odvoz věcí - viz také Pravidla - klikni níže.
    Byť tento web umožňuje zprostředkování skupinových jízd i v rámci veřejné (hromadné) dopravy, pokud bychom spolujízdou autem přece jen způsobili odliv cestujících z veřejné dopravy, která je nesporně nejekologičtější, jsme přesvědčeni, že tento jev by mohl nastat pouze dočasně, neboť by měl přimět veřejné dopravce, příp. i vládu ke zlevnění veřejné dopravy, k nabídce skupinových jízdenek u těch dopravců, kteří tak nečiní,  a k hustší síti spojů z časového i teritoriálního hlediska. I kdybychom dočasně odlákali cestující z veřejné dopravy, určitě tím nepřibyde na silnicích počet aut, vykompenzuje to výše zmíněný efekt - místo čtyř, tří... aut pojede jedno.
    Jelikož přirovnáváme tyto stránky také k autostopu na webu :-), doporučujeme zejmena dívkám a ženám, pokud by měly cestovat s neznámou osobou, aby se domluvily raději ve skupině. A pro nezletilé je nejlepší řešení cestovat v doprovodu známé dospělé osoby. Za tímto účelem nabízíme možnost vhodnou i pro  matky s dětmi (event. obecně i rodiče s dětmi) zde:
   Dámská spolujízda 
   V každém případě podmínkou aktivního využití těchto stránek nezletilými je souhlas rodičů (zákonného zástupce) - viz pravidla zde:
 Pravidla samoobslužného dopravního webového uzlu 
.

Novinky

Cesta a nocleh spolu souvisí

25.04.2015 13:29

 

 PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ 

Nově nabízíme možnost domluvit si zde ubytování v soukromí na cestách, během studia... zejména na základě reciprocity, např. pro studenty (jeden má většinu roku, nebo v pracovní dny volný svůj pokoj, nebo pokoj třeba u babičky v Brně a studuje v Praze, druhý má naopak volný svůj pokoj v Praze a studuje v Brně - taková varianta umožní zbytečně neplatit za kolej, nebo třeba jen napůl za pokoj u babičky v Brně, mít klid a soukromí, a když si zfázují návštěvy rodiny, mají pokoj vždy sami pro sebe). Recipročně si lze domluvit nocleh i za účelem poznávání různých koutů u nás i  v zahraničí - jednorázově, či zezónně, nebo i dlouhodobější výměnné pobyty. Je možno využít tuto rubriku pro sjednání i dlouhodobějšího privátního ubytování třeba za výpomoc (např. důchodce ubytuje studenta za výpomoc v domácnosti, invalida za péči o něj apod.), nebo si zde můžete domluvit i levný placený nocleh, či sezonní privát (např. důchodce má volnou místnost, nebo třeba chatu a uvítá přivýdělek, tudíž nejedná se o hlavní a soustavný zdroj příjmu, a cestujíci, nebo sezónně ubytovaný student ušetří). Jelikož starší lidé nejsou vždy zrovna zruční pracovat s internetem, je vhodné, aby tyto nabídky a vzájemně výhodné varianty domluvili se svými prarodiči, příbuznými... a zveřejnili zde samotní studenti. Uvítáme doporučení (se souhlasem majitele privátu) již osvědčených recipročních privátů a u placených také přibližné cenové relace. Nábídku, poptávku i doporučení můžete psát volnou formou opět bez registrace a zdarma zde:

 PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ 

 

Informace pro návštěvníky:

14.04.2014 20:20

 

Pokud se Vaše nabídka, či poptávka k cestování týká pouze jiných než krajských měst, použijte menu

  "OSTATNÍ MĚSTA A OBCE" .

Případně můžete tuto rubriku využít i u kombinovaných tras, jeví-li se Vám to výhodnější (můžete event. inzerovat ve více rubrikách dle konkrétní trasy, jak uznáte za vhodné).

Pro skupinovou jízdu se slevou veřejnou dopravou použijte rubriky stejné jako u spolujízd autem.

Na našich stránkách můžete zkusit dohodnout spolujízdu i do zahraničí, nebo ze zahraničí (přp. v rámci zahraničí, nejen EU) zde:

 Zahraniční spolujízda 

Můžete zkusit spolujízdu třeba i na dovolenou k moři (dva páry a máte to za půl).

Vzhledem na jazykovou... blízkost počítáme s využitím našeho webu pro spolujízdu zejména nejen na Slovensko a ze Slovenska, ale i v rámci Slovenské republiky. Budeme velmi rádi, když se ze spolujízdy autem stane i spolujazda autom (niektorí nazývajú tento systém taktiež ako jazdomat) :-)

Vyrazte za poloviční, třetinové... cestovní náklady,

naše stránky Vám nekomerčně nabízí možnost domluvit si zde perfektní partu na cesty i více, byť nejsme seznamka :-)

Aktuálně:

17.09.2013 07:37

NOVĚ NABÍZÍME !

V zájmu ekonomického a ekologického vytížení i v osobní hromadné dopravě (vlakové, autobusové i letecké - pravidelné, sezónní, na dovolenou, zájezdní, mimořádné na různé akce...), nabízíme možnost inzerovat zde on-line ZDARMA společně s běžnými uživateli ve kterékoliv vhodné rubrice dle MENU WEBU dopravcům, kteří celoročně, nebo sezónně chtějí lidem nabídnout SKUPINOVÉ JÍZDENKY se slevou dle SVÉHO PLATNÉHO CENÍKU v rámci pravidelné dopravy, nebo kteří chtějí nabídnout mimořádně i vyšší slevu jízdného na neobsazená místa. Tato nabídka je určena také přepravním společnostem, které provozují např. zájezdovou autobusovou dopravu, dopravu pro cesty na dovolenou (leckdy bývají autobusy i prázdné - při cestě zpět), vč. železniční sezonní prázdninové přepravy, které nabídnou levné letenky pro využití doposud neobsazených míst na dovolenou v letadle (vše myšleno jen pro cestu i pro běžného cestujícího, nesmí být podmíněno pobytem), ale i na významné sportovní, kulturní, odborářské a jiné zájmové... jednorázové akce, pokud tito přepravci nabídnou minimálně 40 % slevu za doposud neobsazené místo pro skupinu a minimálně 30 % pro jednotlivce. Zájemci o takto zrealizovanou zlevněnou dopravu, včetně organizací, zde mohou zdarma zveřejnit svoji poptávku a počkat si, až se jim případně dopravce ozve přes tento web, nebo lépe pro urychlení přímo na uvedený kontakt zájemce. Nabízíme také možnost bezplatné on-line inzerce ve kterékoliv vhodné rubrice SBĚRNÉ TAXISLUŽBĚ s cenou min. o 40 % nižší oproti standardním taxíkům (která je v řadě zemí ekologičtějším a ekonomičtějším doplňkem běžné taxislužby), případně i standardní, nebo smluvní taxislužbě (např. hotelové taxíky), pokud nabídnou slevu při trasách nad 10 km min. 30 % pro více osob a 20 % pro jednotlivce, v městském provozu slevu min. 20 % pro více osob a 10 % pro jednotlivce (vhodné např. pro různé večírky, srazy, rodinné akce apod.), případně za stejných podmínek i firmám, provozujícím odvoz osob s předem sjednanou písemnou smlouvou - např. pro svatby, včetně dnes velmi populárními prodlouženými luxusními limuzínami, a odvoz osob a jejich vozidel po oslavě (kdy řidič požil alkohol a nemůže řídit - někteří lidé tomuto odvozu říkají taxi - drink). Samozřejmostí je i možnost zdarma zveřejněnit poptávku také po těchto službách na těchto stránkách. Nabídku (zájemci poptávku) zde mohou umístit i společnosti (nejen ČSAD), které provozují přepravu osob na objednávku radiobusy, cyklobusy, skibusy, asistentbusy pro tělesně či jinak zdravotně postižené občany..., čímž doplňují v městské, příměstské, nebo i dálkové dopravě pravidelné linky, nebo jsou objednávány na libovolnou trasu. Nejde vždy jen o nejlevnější cenu, ale v tomto případě hlavně o společenský přínos.

Zejména uvítáme zveřejnění alternativních nabídek dopravy nejen s výraznou slevou, ale i ekologicky či jinak společensky příznivým dopadem - taxi a carsharing s ekologickým pohonem (zejména elektromobily, hybridní pohony...), nabídky sběrných taxislužeb, zvýhodněné taxi či jinou dopravu pro seniory, invalidy, školní mikrobusy, odvoz osob a vozidla po oslavě (zamezí příp. nehodám při jízdě pod vlivem alkoholu) apod.

 

Pozn.:  Nabídku, poptávku a odpovědi na ně zaslané mailem a přes menu "Kontaktujte nás"

IGNORUJEME !

  Vaše požadavky odkudkoli kamkoli zveřejníte okamžitě sami on-line přes jednoduchý formulář umístěný vespod (pod příspěvky) příslušné podstránky dle měst...

Nová rubrika

11.08.2013 22:06

Nově jsme otevřeli rubriku 

 "Sdílení vozidel"  .